Sergio Garcia named the 2017 Hilton European Tour Golfer of The Year